تماس با ما

انتشارات عرشیان دانش تأسیس ۱۳۹۵ در مشهد می باشد. فعالیت عمده این انتشارات کتب کمک آموزشی دانشگاهی  رشته حقوق  می باشد. کلیه کتاب ها دارای مجوزهای لازم از مراکز مربوطه می باشد. هم اکنون ۶۰ عنوان کتاب قانون در این انتشارات در دست چاپ است. کیفیت محتوا و چاپ و رضایت مندی مشتری از معیارهای مهم عرشیان می باشد.

دفتر مرکزی انتشارات عرشیان دانش در مشهد می باشد.

۳۷۵۱۲۰۱۲ -۰۵۱ تلفکس

barabay1004@gmail.com